random thoughts!!!

” ๐Ÿ™‚ yaadein mithai ke dibbe ki tarah hoti hai…ek baar khula toh sirf ek tukda nahi kha paoge… โค ”
how true!!! Bollywood movies are sometimes blessed with such outstanding dialogues… “Memories are like box of sweets…once it opens, then you cant eat just one piece… ๐Ÿ™‚ ”

Memories are always an outburst of emotions…smile…laugh…grief…anger…and always ends up in tears with a heart felt smile… ๐Ÿ™‚ ..its the most wonderful jokes sometimes and the most precious savings of ours…the feeling through which we had gone through years before will reach back in a moment to us with a smile…serious things become stupid jokes and stupid jokes can sometimes bring tears…how crazzy!!! ๐Ÿ˜€ …

Every moments give something new to our life…each and every breath…sometimes we feel it…we takes it…sometimes we feel and ignore…sometimes we even don’t know what life gives… zindgi kuch dhethe he…lekin badle mein kuch mangthi he… (life gives us something..but in turn asks for something) …how strange!!! ๐Ÿ™‚ even a simple smiley can make you feel special…make your dear ones feel better…always find to smile at simple things…every moment will be awesome… ๐Ÿ™‚

Laugh hard means cry hard… ๐Ÿ˜€ …tighten your pillow…burst out…thats it!!! At last it gonna make you feel free…i heard somewhere.. “if you wanna fly high…firstly you have to put down all the weights in your hand…” โค how simple!!! Life is pretty simple always…through the memories…through the best moments…thinking about the best people… โค …wow!!!

“kal nahin thi jo aaj lagthi hoon…tareef meri hai khaamakha…tohfa hai tera meri adaa…”
Everyone have such a wonderful person in our life…may be more than one… (I was not what I am now…I should not be praised…My grace is your gift to me… ๐Ÿ™‚ ) Every person in our life gives something to our life…sometimes miracle…sometimes simple smiles…sometimes tears…so put back the smiles back to them…show your jaadu in their life now itself…cause after their role in our life…they will go back…and all that remains will be we…alone… ๐Ÿ™‚ smile…. smile….smile…. ๐Ÿ™‚ ๐Ÿ™‚ ๐Ÿ™‚

“Mein udna chahthi hoon…Daudna chaahthi hoon…Girna bhi chaahthi hoon…bus rukna nahin chaahthi…”
I want to fly…I want to run…I even want to fall…but just don’t want to stop… โค

End of this…all the credits for this incredible dialogues goes to the movie Yeh Jawaani Hai Deewani… ๐Ÿ™‚ keep on loving your dear ones… ๐Ÿ™‚